ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET

โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ดูแลศูนย์ USO NET