รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค -19 โรงเรียนบ้านปรางค์

นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านปรางค์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563 โดยมีนายชิต คำชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ท่านรองผู้ว่าฯได้พบปะกับนักเรียนผ่านทางช่องออกอากาศ จากห้องทรูปลูกปัญญา โดยให้ความรู้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal การเป็นคนมีจิตอาสา พระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนึ่งท่านได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน แต่ละห้องเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรฯในครั้งนี้ด้วย 1 กรกฎาคม 2563