การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ […]

การประชุมคณะดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก Nan Innovation School

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 สพป.น่าน เขต 2 จัดการอบรม  […]

การอบรมพัฒนาผลงานวิชาการ และ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์  ผอ.สพป.น่าน […]

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

        เมื่อวันที่  6 สิงหาคม  2563  นายทวีศักดิ์   สงวนศรี   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน […]

สพป. น่าน เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา(โครงการเขตสุจริต)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ. สพป. น่าน เขต […]

พิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์  ผอ.สพป.น่าน […]

พิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น นายประสิทธิ์ ชาวแหลง […]

WordPress - Powered by NANTELECOM